Igleni

Igleni protočni dozirni ventili su namenjeni doziranju nisko- do visokoviskoznih materijala. Sastavljeni su iz dva zasebna konstrukcijska dela; dozirne komore i pneumatskog cilindra. Ta zasebnost je prednost, jer materijal ne mora da prodre u pneumatski cilindar i tako da se meša sa hodom zatvorene igle. Cilindar omogućava montažu inuktivnog prekidača za kontrolu hoda dozirne igle. Brzina doziranja zavisi od ulaznog materijala i viskoznosti materijala.

Za 100% kontrolu protoka masti preporučujemo ugradnju Micro-flow senzora.

 

Teh. podaci:
Materijal komora: crni čelik / nerđajući čelik
Materijal pneu. cilindra: aluminijum
Materijali zaptivke: PTFE, PEEK, TPE, Viton, Nitril
Priključak ulazni: R1/8” z. / R1/4” z. (konus 60º)’
Priključak izlazni: montažna matica
Uazni pritisak: 20 bar / 50 bar (materijal) / 6 bar (upravljani vazduh)
Dozirni volumen: 0,001 … 3,0 ml

 

Komorni

Komorni zapreminski dozirni ventili su namenjeni doziranju nisko- do visokoviskoznih materijala. Sastavljeni su iz reverzibilnog ventila i zapreminske komore. U zavisnosti od položaja reverzibilnog ventila materijal opet puni zapreminsku komoru, pa istiska materijal iz komore. Taj princip rada osigurava pouzdan rad; ako ne postoji pritisak materijala, nema ni pomeranje dozirnog klipa. Zavrtanj nastavka vijka omogućava montažu induktivnih prekidača za kontrolu pokretljivosti dozirnog klipa. Brzina doziranja zavisi od ulaznog materijala i viskoznosti materijala.

 

Teh. podaci:
Materijal komora: crni čelik
Materijal pneu. cilindra: aluminijum
Materijali zaptivke: PTFE, PEEK, TPE, Viton, Nitril
Priključak ulazni:  R1/4”
Priključak izlazni: G1/8”
Ulazni pritisak: 40 … 100* bar (materijal) / 6 bar (upravljani vazduh)
Dozirni volumen: 0,05 … 100,0 ml

 

* Maks. ulazni pritisak do 150 bar.

Komorni sa kasetom

Rad dozirajućeg ventila sa kasetom je funkcionalno ista komornom dozirajućem ventilu. Sastavljeni su iz monoblok kućišta, kasete reverzibilnog ventila i kasete zapreminske komore. Prednost tih ventila je, da j pneumatski cilindar zaseban od reverzibilnog ventila (ne postoji prodor materijala u pneumatski cilindar), komore pa je moguće brzo menjenje bez demontaže celog ventila. Tako kasnije možete biti mirni pri servisiranju.

 

Teh. podaci:
Materijal komora: crni čelik
Materijal pneu. cilindra: aluminijum
Materijali zaptivke: PTFE, PEEK, TPE, Viton, Nitril
Priključak ulazni:  R1/4”
Priključak izlazni: G1/8”
Ulazni pritisak: 40 … 100* bar (materijal) / 6 bar (upravljani vazduh)
Dozirni volumen: 0,025 … 10,0 ml

 

* Maks. ulazni pritisak do 150 bar