Klipne pumpe

Klipne pumpe za bačve za pumpanje viskoznih i pastoznih materijala iz 400 g kartuša, doza, kanti, 50 i 200 kg bačvi, IBC kontejnera,…

Dozirne jedinice

Modularni, visoko dinamični i ekstremno tačni dozirni uređaji. Doziranje i mešanje se vrši na mestu upotrebe. Upotreba za nisko do visokoviskozne materijale, takođe sa punilom.

Dozirne pumpe

Zupčane dozirne pumpe za precizno i dinamičko doziranje 1K i 2K materijala.

Regulatori pritiska

Regulator pritiska poništava osciliranje pritiska klipnih pumpi. Smanjuje visoki ulazni pritisak i pruža konstantan radni pritisak na dozirajućim komponentama (pumpi, ventilu,…)

Protočni dozirni ventili

Ventili za doziranje gde se dozirna količina procenjuje časovno, preko merača protoka ili same pumpe.

Zapreminski dozirni ventili

Ventili imaju zapreminsku komoru. Dozirna količina se podešava hodom dozirnog klipa. Odlikuju se velikom preciznošću i broju ponavljanja doziranja.

2K mešajuće glave

Statične i dinamične mešajuće glave su jedine komponente koje dolaze u kontakt sa materijalom. Pravi odabir je veoma važan za odgovarajuću homogenu smešu.

Posude pod pritiskom

Inox posude pod pritiskom zapremine od 0.5 do 120 litara sa staklima, sigurnosnim ventilom, mešačem materijala,…

Hidrauličke i pneumatske komponente

Filteri za nizak (Y) i visok pritisak, specijalni jednosmerni ventili, manometri, fitinzi, fleksibilna creva, konektori,…

Grejači

Grejači različitih oblika, materijala, napona i snage u cilju smanjenja viskoznosti, ubrzanja procesa,…

Mešač materijala

Mešač je namenjen za homogenizaciju elastomera u bačvama, koje su odozgo otvorene.