Economix

Batna 2K dozirna naprava enostavne zasnove, primerna za ročno delo.

Variomix

Snažniji klipni 2K dozirni uređaj za masovnu proizvodnju, ručni ili automatski rad sa mnogo dodatnih opcija.

Silcomix

Specijalni uređaj za doziranje višekomponentnih tečnih silikona (LSR), sa mešajućom razmerom 1:1.

Metamix

Modularni dozirni uređaj za doziranje 1K i 2K materijala. Doziranje i mešanje se vrši direktno na mestu upotrebe.

Boostermix

Uređaj za pumpanje i doziranje vrlo viskoznih lepkova i zaptivajućih masa sa mogućnosti dodavanja pospešivača.

Eldomix

2K dozirni uređaj sa preciznim zupčanim pumpama. Pogodan za ručni kao i automatizovan rad.

Compomix

Uređaji kao Compomix su 2K dozirni uređaji sa zupčanim pumpama za aplikaciju materijala bez rastvarača. Upotrebljava se za doziranje nisko do srednjeviskoznih višekomponentnih materijala.

Gluemix

Gluemix je kompaktni 2K dozirni uređaj sa zupčanim pumpama za doziranje i mešanje srednje do visokoviskoznih materijala na bazi npr. epoksida i poliuretana.

Ladomix

Kompaktni, mobilni 2K dozirni uređaj sa zučanim pumpama za obradu lepkova za kaširanje i laminiranje sa odnosom mešanja 100:100 do 100:10.

Gelcomix

Gelcomix je kompaktni 2K dozirni uređaj sa zupčanim pumpama. Upotrebljava se za doziranje i mešanje nisko do srednjeviskoznih materijala na bazi npr. epoksida i poliuretana

Toolingmix

Toolingmix su klipni, pneumatsko upravljani i elektronski kontrolisani dozirno/mešajući uređaji. Materijali može da sadrži takođe i mikro kuglice

Viscomix

2K uređaj za srednje do visokoviskozne materijale na bazi epoksida i poliuretana sa mešajućim odnosom 100:20 do 100:5. Korišćenje materijala direktno iz originalne ambalaže.