Grejne trake, kaputi i tepisi

Grejne trake, kaputi i tepisi se uporebljavaju za grejanje materijala u originaloj ambalaži. Sadrži senzor i regulator temperature sa kablom za napajanje sa priključkom.

Bure npr. se postavi na grejnu postavku i jednostavno uvije sa grejnom trakom. Uključi se grejač na željenu temperaturu, što grejači automatski održavaju.

 

Teh. podaci:
Napajanje: 220 … 240 V (priklj. silikonski kabl 2 m)
Granice grejanja: 0 … 90°C*
Snaga: 300 … 1.500 W
Senzor: PT100
Priključci: silikonski kabl sa konektorom
Standardne veličine: 25, 50, 105 i 200 l, IBC kontejner

 

* Neki grejači takođe do 150°C

Grejač posude pod pritiskom

Grejač materijala u posudama pod pritiskom se upotrebljava za obezbeđivanje stalnih radnih uslova, smanjenje viskoznosti, pospešivanje reakcije konsolidacije nakon mešanja,… Grejač je montiran na spoljnu stranu posude.

 

Teh. podaci:
Napajanje: 230 … 480 V
Snaga: 250 … 2.500W
Senzor: PT100
Priključci: silikonski kabl sa konektorom

Grejanje fleksibilnih cevi

Obično se upotrebljavaju u kombinaciji sa grejačem posude pod pritiskom, takođe mogu i samostalno, kada grejanje oko materijala nije poželjno. To bi moglo da izmeni svojstva, što će uticati na kvalitet zalivanja, spoja, itd. Sve cevi su od relevantnih materijala, koji sprečavaju prolaz vlage, obezbeđuju adekvatnu termičku i mehaničku zaštitu. Cevni priključci mogu biti i od nerđajućeg čelika.

 

Teh. podaci:
Presek: DN13 (izvan Ø50 mm)*
Dužina: specifično
Maks. pritisak: 200 bar
Priključak: G3/8
Napajanje: 230 VAC (16-polni Harting priklj.)
Snaga: 200 W/m @ 230 VAC (tolerancija +5% / -10%)
Senzor: PT100

 

* Postoji nekoliko varijanti tako zg. odgovara određenom tipu!

Grejač statičnog mešača

Upotrebljavaju se u slučajevima kada materijal sam po sebi za pravilno doziranje i mešanje ne treba zagrevanje. Grejanje je potrebno zato, da se mešavini smanji viskoznost, olakšavaju protok i popuni proizvod, pospešuje reakcija konsolidacije nakon mešanja,… U zavisnosti od veličine statičnog grejača i protoka materijala se bira odgovarajući grejač.

 

Teh. podaci:
Napajanje: 24 VDC
Snaga: 15 … 50 W
Senzor: PT100
Priključci: silikonski kabl 500 mm / hitrosp. konektori

Posebni grejači

To su specijalni grejači (patrone, trake, postolja,…) napravljeni po narudžbini za grejanje pumpi, regulatore pritiska, dozirnih ventila, nastavaka, itd. sa namenom poboljšanja procesa doziranja, mešanja i nanosa materijala na zahtevano mesto.

Određeni tipovi već imaju integrisani PT100 senzor.