Modis

Modis 1K dozirna glava je bila razvijena za dinamično doziranje 1K materijala u automobilskoj industriji, koja se upotrebljavala za lepljenje i ispunjavanje komponente. Omogućava korisniku samo tri veličine, veoma široki spektar količine nanošenja materijala. Dozirni materijali su npr. epoksidi, poliuretani, MS-polimeri, butili, silikoni, polisulfidi, itd., srednje do visoke viskoznosti, kao i tvrde supstance (trenutno na potraživanju). Mogu da sadrže punila, abrazivna sredstva do tvrdoće Mohs 6. Glava se normalno montira na robotsku ruku ili dinamični XYZ linearni sistem.

 

Odlikuje je visoka tačnost (min. +/- 1%) FIFO potrošnja materijala, sposobnost aparata  tipično cmk >5, zapreminske efikasnosti =1, promenljivi protok 1-100%, modularna gradnja, hermetično zatvoreni ventili, kompaktan dizajn, itd.

 

Teh. podaci:
Veličina: 1,2 / 6,0 / 15,0 ml/vrt.
Protok: 120 / 600 / 1.500 ml/min (prilagodljiv 1 – 100%)
Maks. pritisak: 160 / 200 bar
Težina: 15 / 15 / 22 kg
Radna temp.: sobna do 80°C

 

Dovod materijala: 1K sistem, tipična pumpa za bure P30, P80 ili P200 + priklj. blok + filter + regulator pritiska + cevni razvod

Opcije 1K sistema: grejanje materijala, tandem pumpa (auto prekidač na novo bure)

 

* Pogledajte i našu ponudu dinamičkih linearnih jedinica SINADRIVES.

VERSOmix

VERSOmix je modularan, visoko dinamičan  i izuzetno tačan 2K dozirni uređaj, pri čemu se doziranje i mešanje materijala vrši na mestu upotrebe. Različite kombinacije dozirnih pumpi i mešajućih blokova omogućava vrlo široku upotrebu. Uređaj je kompaktan sa minimalnim obimom komponenti, lagan i zato veoma pogodan za upotrebu na robotima. Kontrola se vrši potpuno elektronski preko kontrolnog panela i sadrži većinu mogućih provera; punjujući i radni pritisak, mešajući odnos, brzina i količina doziranja, vakuum efekat, vreme reakcije, itd. Servo pogon omogućava sinhronizovano nanošenje materijala sa robotom ili jednostavno manipulacijom, izuzetno odzivno i tačno.

 

Pumpe su dizajnirane za precizno doziranje nisko do visoko viskoznih fluida i pastoznih materijala. Posebno su pogodne za materijale, koji sadrže abrazivna punila. Doziranje je proporcionalno brzinom. Tačnost i ponovljivost je +/- 1%. Tehnologija je zasnovana na zapreminskom principu beskrajnog klipa gde su osnovne komponente rotor i stator obrazuju perfektno zaptivenu dozirnu komoru. Ekscentrično pomeranje rotora ne ometa doziranje materijala, zato što tokom kretanja materijala iz jedne komore u drugu zatezne sile su izuzetno male. Dozirna komora je optimalno napravljena za doziranje fluida i sadrži punilo.

 

Teh. podaci:
Veličina pumpe: vel. 2 – 0,30 / 1,00 / 2,00 ml/obrt.*

vel. 3 – 4,00 ml/obrt.

Mešajući odnos: 1:5 – 5:1
Maks. ulazni pritisak: 8 bar
Maks. radni pritisak: 20 bar
Max. obrtaji: 400 obrt./min. (L+D)
Granice viskoznosti: 1 – 1.000.000 mPas**
Materijali: nerđ. čelik, FKM, PTFE
Priključci: G1/4

* po volji takođe manje pumpe 0,01 / 0,05 / 0,15 ml/obrt.

** zavisno od veličine

 

Opcije:

-Zagrevanje materijala, zapreminska kontrola protoka, spoljašnji pristup,…

 

Prednosti:

-kontinualno doziranje, protok proporcionalan brzini, sistem bez ventila, takođe za abrazivne prese, minimalne pulsacije i zatezne sile, velika zapreminska tačnost i ponovljivost +/- 1% doziranja.

 

Tipični materijali za doziranje: epoksi smole, aralditi, poliuretani i silikoni. Materijal može biti abrazivan, i takođe da sadrži punilo i da se dovodo u uređaj iz posuda pod pritiskom ili pumpe za burad.