Gluemix

Gluemix je kompaktni 2K dozirni uređaj sa zupčanim pumpama za bačve. Upotrebljava se za doziranje i mešanje nisko do visokoviskoznih materijala kao što su epoksidi i poliuretani. Materijal se priključuje iz originalne ambalaže ili se dovodi u pumpu iz posude pod pritiskom.

 

Odnos mešanja i protok u suštini definiše veličinu pumpe, konačna postavka se podešava elektronski u kontroleru MR30 preko kontrolne table. Jer je elektronski kontrolisan uređaj, sadrži većinu mogućih provera; punjenje i radni pritisak, odnos mešanja, brzinu i količinu doziranja, vreme reakcije, itd. Moguće je da sačuvate različite programe doziranja, kontrola omogućava laku komunikaciju sa ostalim uređajima.

 

Teh. podaci:
Protok: 3 – 20 l/min*
Mešajući odnos: 100:100 – 100:10 (zapreminsko)
Maks. radni pritisak: 100 bar
Granice viskoznosti: 10 – 500.000 mPa s**
Ambalaža: < 200 l sud / posuda pod pritiskom 6 – 60 l
Napajanje: 3x 400 V / 50 Hz / 32 A
Komprimirani vazduh: 6 bar

 

*Zavisno od mešajućeg odnosa, viskoznosti i tipa konfiguracije uređaja.

**Bez ili sa punilom, abrazivni, Mohs tvrdoća 7

 

Opcije:

– realizacija kod 3K dozirnog uređaja, grejanje posude, automatsko punjenje posuda pod pritiskom, namotajni bubanj cevi, hlađenje kontrolera,…

 

Upotreba:

– za lepljenje rotorskih lopatica ili njihovih segmenata