Gelcomix

Gelcomix uređaj je bio posebno razvijen za obradu visoko tiksotropnih materijala, koji se upotrebljavaju za preradu grubih površina lopatica rotora. Upotrebljava se za doziranje i mešanje nisko do srednjeviskoznih materijala, kao što su epoksidi i poliuretani. Materijal se dovodi u pumpe iz posude pod pritiskom.

 

Odnos mešanja i protok u suštini definiše veličinu pumpe, konačna postavka se podešava elektronski u kontroleru MR15/MR30 preko kontrolne table. Jer je elektronski kontrolisan uređaj, sadrži većinu mogućih provera; radni pritisak, kontrola i autoregulacija odnosa mešanja, brzinu i količinu doziranja, vreme reakcije, itd. Moguće je da sačuvate različite programe doziranja.

 

Teh. podaci:
Protok: 1 – 5 l/min*
Mešajući odnos: 100:100 – 100:10 (zapreminsko)
Maks. radni pritisak: 100 bar
Granice viskoznosti: 100 – 80.000 mPa s**
Ambalaža:  tlačna posoda 6 – 60 l
Napajanje: 3x 400 V / 50 Hz
Komprimirani vazduh: 6 bar

 

*Zavisi od mešajućeg odnosa, viskoznosti, i tipa konfiguracije uređaja

**Bez ili sa punilom, Mohs tvrdoća 7

 

Opcije:

– grejanje i automatsko punjenje posuda pod pritiskom, bubanj za namotavanje cevi, hlađenje kontrolera

 

Upotreba:

– za premazivanje površina rotorskih lopatica