Eldomix

Eldomix su kompaktni, dozirno/mešajući uređaji sa zupčanim dozirnim pumpama bez rastvarača. Upotrebljavaju se za doziranje nisko do srednje viskoznih višekomponentnih materijala, kao što su epoksi smole, poliuretani i silikoni. Materijal može biti blago abrazivan, tako što sadrži punilo i to se uvodi u pumpu iz posude pod pritiskom ili pumpe za bure.

 

Odnos mešanja i protok u suštini definiše veličinu pumpe, konačna postavka se podešava elektronski preko kontrolne table. Jer je elektronski kontrolisan uređaj, sadrži većinu mogućih provera; punjenje i radni pritisak, odnos mešanja, brzinu i količinu doziranja, vreme reakcije, itd. Moguće je da sačuvate različite programe doziranja, kontrola omogućava laku sinhronizaciju nanosa materijala sa robotom ili maniputarorom izuzetno odgovornim i tačnim. 2K mešajuća glava zatvaranjem izaziva vakuum efekat, koji sprečava curenje iz mešajuće cevi.

Teh. podaci:
Protok: 5 ml – 1,2 l/min*
Mešajući odnos: 100:100 – 100:5 (zapreminsko)
Maks. radni pritisak: 150 bar
Granice viskoznosti: 50 – 80.000 mPa s

do 150.000 mPa s sa pumpama za bure

Posuda pod pritiskom: 6 – 45 l

 

Opcije:

– mešač materijala, kontrola navoja, protoka, odnosa mešanja, grejanje posude ili mešajuće cevi, držač pištolja 2K mešajuće glave, automatsko punjenje posuda pod pritiskom,…