Zaptivka se ne stvrđuje.

– Mešajući odnos 2K materijala nije propisno. Proverite mešajući odnos i po potrebi ga podesite.

– Ponekad uprkos postavljenom podešavanju proizvođača materijala mešajući odnos ne odgovara. Izmerite materijal; moguće, da sa obzirom na specifičnu težinu ne odgovara proizvedenoj seriji.

– Materijalu je istekao rok upotrebe, ili nije bio odgovarajuće skladišten (prerejan je ili ‘zamrznut’). Zamenite sve neispravne delove i dobro ‘isperite’ ceo sistem.

U izlivku su vidljivi mehurići vazduha.

– Materijal u posudi pod pritiskom nalivajte polako i po zidu posude, ne u sredinu materijala. Tako ima curenje materijala manju mougćnost, da se tokom nalivanja apsorbuje mehurić vazduha.

– Materijal posudi pod pritiskom pre upotrebe vakuumirajte. Tako biste odstranili mikro vazdušne mehurće uhvaćene u materijalu.

– U koliko upotrebite u posudi mešač, koji je jedino moguće rotirati ovoljno brzo i dovodi vazduh u materijal. Smanjiti obrtaj mešača.

– Postoji nekoliko tipova statičkih mešajućih cevirazličitih prečnika. Proverite da li je uporabljen mešač pravilno. Statični mešač mora dobro nalegati na 2K glavu i biti čvrsto pričvršćeno. 2K mešajuća glava pri zatvaranju izaziva vakuum efekat da se izbegne curenje iz mešajuće cevi Ako se mešač ne primenjuje, omgući je ulazak vazduha u zalivku pri ustima mešajuće cevi.

Posle doziranja iz mešača curi materijal.

– U mešajućoj cevki je vazdušni mehurić. Ako možete, obrnite mešajuću glavu nagore i sa velikom brzinom dozirajte neki materijal, da iz cevke izađe vazduh.

– Moguće, da postavljanje vakuum efekta nije relevantan. Povećajte vakuum efekat 2K mešajuće glave.

U cevovodu, na prelazima, u priključcima, itd. se stvaraju masne naslage.

– Ovaj fenomen se naziva ‘krvarenje masti’. U osnovi posstoji razdvajanje baznog ulja i gustine i ostalih dodataka. Najčešće se javlja pri gušćim, specialnim mastima, koji imaju zbog svojim karakteristika visoki sadržaj gustoće, kao što je PTFE, Cu,… Rešenje je u snižavanju pritiska, povećanju preseka, izradi cevovoda bez mrtvih uglova, upotrebi statičnih mešača za ponovno premešanje i sa tim poboljšanje homogenosti,…