Zaljivanje / punjenje

Zalivanje elektronskih kola, LED svetla, osigurača, raznih senzora i prekidača, punjenje kućišta, namotaja statora/rotora elektromotora,…