Viscomix

Viscomix mešajući/dozirni uređaji su kompaktnog dizajna sa klipnim dozirnim pumpama na pneumatski ili hidraulični pogon. Upotrebljavaju se za doziranje srednje do visokoviskoznih višekomponentnih materijala, na bazi epoksida i poliuretana sa odnosom mešanja 100:20 do 100:5. Materijal može biti blago abrazivan, pa se pumpa direktno iz originalne ambalaže. Komponenta A se obično izvlači iz 200 l bureta, B komponenta iz 30 kg kofe ili posude pod pritiskom. Doziranje je kontinualno.

 

Kompletan uređaj sadrži šasiju na točkovima, odgovarajuću posudu pod pritiskom, dozirnu pumpu B komponente, regulator pritiska materijala, mešajuću glavu i mešajuću cev. Korišćenje uređaja se vrši preko elektro-pneumatske kontrolne table.

 

Teh. podaci:
Maks. protok: 2,5 l/min @ 20 DH*do
Mešajući odnos: 100:20 do 100:5 (zapreminsko, mehaničko podešavajući)
Maks. radni pritisak:
Granice viskoznosti: do 2.500.000 mPa s
Ambalaža: 20 – 200 l / posuda pod pritiskom (B komp.)
Napajanje: 400 V / PE
Komprimiran vazduh: 6 bar

 

 

Opcije:

– nosač za cev, 2K mešajuća glava na balanseru

– ojačano kućište za visokoviskozne materijale

– individulana rešenja