Tip VISCO.pump

Visoko dinamične i izuzetno tačne dozirne pumpe za precizno doziranje nisko do visoko viskoznih fluida i pastoznih materijala. Posebno su pogodne za materijale, koji sadrže abrazivna punila. Doziranje je proporcionalno brzinom. Tačnost i ponovljivost je +/- 1%. Tehnologija je zasnovana na zapreminskom principu beskrajnog klipa gde osnovne komponente rotor i stator obrazuju perfektnu zaptivenu dozirnu komoru. Ekscentrično pomeranje rotora ne ometa doziranje materijala, zato što tokom kretanja materijala iz jedne komore u drugu zatezne sile su izuzetno male. Dozirna komora je optimalno napravljena za doziranje fluida i zamku koja sadrži punlac.

 

Teh. podaci:
Veličina pumpe: vel. 1 – 0,01 / 0,05 / 0,15 ml./obrt.

vel. 2 – 0,30 / 1,00 / 2,00 ml/obrt.

vel. 3 – 4,00 ml/obrt.

Maks. uvodni pritisak: 6* / 8 bar
Maks. radni pritisak: 10* / 20 bar
Max. obrtaji: 150* / 400 obrt./min. (L+D)
Granice viskoznosti: 1 – 1.000.000 mPas**
Materijali: nerđ. čelik, FKM, PTFE
Priključci: G 1/8* / G1/4

 

*veličina 1 (primerna takođe za ručnu upotrebu)

**zavisno od veličine

 

Opcije:

– kpl. pogon sa kontrolerom i upravljačem (PC program ili Siemens S7-1200)

 

Prednosti:

– kontinualno doziranje, protok proporcionalan brzini, sistem bez ventila, takođe za abrazivne prese, minimalne pulsacije i zatezne sile, velika zapreminska tačnost i ponovljivost +/- 1% doziranja.

 

Tipični dozirani materijali: ulja, lepkovi, masti, epoksi smole, aralditi, poliuretani i silikoni. Materijal takođe može biti abrazivan, sadrži punilo i dovodi se u pumpu iz posuda pod pritiskom ili pimpe za burad.