VERSOmix

VERSOmix je modularan, visoko dinamičan  i izuzetno tačan 2K dozirni uređaj, pri čemu se doziranje i mešanje materijala vrši na mestu upotrebe. Različite kombinacije dozirnih pumpi i mešajućih blokova omogućava vrlo široku upotrebu. Uređaj je kompaktan sa minimalnim obimom komponenti, lagan i zato veoma pogodan za upotrebu na robotima. Kontrola se vrši potpuno elektronski preko kontrolnog panela i sadrži većinu mogućih provera; punjujući i radni pritisak, mešajući odnos, brzina i količina doziranja, vakuum efekat, vreme reakcije, itd. Servo pogon omogućava sinhronizovano nanošenje materijala sa robotom ili jednostavno manipulacijom, izuzetno odzivno i tačno.

 

Pumpe su dizajnirane za precizno doziranje nisko do visoko viskoznih fluida i pastoznih materijala. Posebno su pogodne za materijale, koji sadrže abrazivna punila. Doziranje je proporcionalno brzinom. Tačnost i ponovljivost je +/- 1%. Tehnologija je zasnovana na zapreminskom principu beskrajnog klipa gde su osnovne komponente rotor i stator obrazuju perfektno zaptivenu dozirnu komoru. Ekscentrično pomeranje rotora ne ometa doziranje materijala, zato što tokom kretanja materijala iz jedne komore u drugu zatezne sile su izuzetno male. Dozirna komora je optimalno napravljena za doziranje fluida i sadrži punilo.

 

Teh. podaci:
Veličina pumpe: vel. 2 – 0,30 / 1,00 / 2,00 ml/obrt.*

vel. 3 – 4,00 ml/obrt.

Mešajući odnos: 1:5 – 5:1
Maks. ulazni pritisak: 8 bar
Maks. radni pritisak: 20 bar
Max. obrtaji: 400 obrt./min. (L+D)
Granice viskoznosti: 1 – 1.000.000 mPas**
Materijali: nerđ. čelik, FKM, PTFE
Priključci: G1/4

* po volji takođe manje pumpe 0,01 / 0,05 / 0,15 ml/obrt.

** zavisno od veličine

 

Opcije:

-Zagrevanje materijala, zapreminska kontrola protoka, spoljašnji pristup,…

 

Prednosti:

-kontinualno doziranje, protok proporcionalan brzini, sistem bez ventila, takođe za abrazivne prese, minimalne pulsacije i zatezne sile, velika zapreminska tačnost i ponovljivost +/- 1% doziranja.

 

Tipični materijali za doziranje: epoksi smole, aralditi, poliuretani i silikoni. Materijal može biti abrazivan, i takođe da sadrži punilo i da se dovodo u uređaj iz posuda pod pritiskom ili pumpe za burad.