Variomix

Variomix mešajući/dozirni uređaji imaju klipne dozirne pumpe na pneumatski ili hidraulični pogon. Upotrebljavaju se za doziranje nisko do srednje viskoznih višekomponentnih materijala kao što su epoksi smole, araliti, poliuretani i silikoni. Materijal može biti blago abrazivan, tako što sadrži punilo i to se uvodi u uređaj iz posude pod pritiskom ili pumpama za bure.

Odnos mešanja i protok u suštini definiše veličinu pumpe, konačna podešavanja se postavljaju preko mehanizma poluga. 2K mešajuća glava na zatvaranju izaziva vakuum efekat, koji sprečava curenje iz mešajuće cevi. Pneumatska pedala za početak doziranja.

 

Teh. podaci:
Maks. protok: l/min (A1) / 8 l/min (A2)

1 – 90 ml (S1) / 20 – 200 ml (S2)

Mešajući odnos: 100:100 – 100:10 (A1, S1, S2) (zapreminsko)

100:100 – 100:6 (A2) (zapreminsko)

Maks. radni pritisak: 200 bar / 300 bar (S1, S2)
Granice viskoznosti: 0 – 80.000 mPa s do 1.000.000 mPa s sa pumpama za bure
Posuda pod pritiskom: 6 – 120 l

 

Opcije:

– mešač materijala, kontrola nivoa, vreme reakcije, grejač posude ili mešajuće cevi, držač pištolja 2K mešajuće glave, dinamička mečajuća glava, automatsko punjenje posuda pod pritiskom,…