UVA Hand LED

UVA Hand LED je visoko intenzivna, prenosna UV svetiljka posebno pogodna za maloserijsku proizvodnju, testiranja i uzbuđivanja fluorescense.

Visoka intenzivnost svetlosti pruža visoku učinkovitost i vrlo brzo mreženje UV reagirajučih materijala. Poseban razpored LED dioda pruža homogenu distribuciju UV svetlosti.

Tipičan servisan životni vek uređaja je više od 20.000 sati, ima neograničen brojač uključivanja i isključivanja, ne zahteva vreme predgrevanja ili hlađenja i ne zahteva eksterno napajanje.

Dostupan je u talasnim dužinama 365 i 405 nm +/- 10 nm, koja omogućava upotrebu za različite aplikacije zavisno od zahteva korisnika.

 

Primeri upotrebe:

– obrađivanje UV reaktivnih lepkova i lakova

– mreženje UV reaktivnih smese pri proizvodnji elektronskih veza

– izradnja i popravka delova iz UV reagirajućih poliesterskih smola

– kontrola delova u čistim sobama/prostorijama

– preverjanje autentičnosti umetnosti

– flourescentna analiza za snabdevanje kvaliteta u mašinogradnji, avijaciji, tekstilnoj industriji i štampi


pdf: TDS_HONLE_UVA_Hand_LED_eng.pdf