UVA Hand 250

UVA Hand 250 je prenosno UV svetlo sa visoko intenzitetom UV svtlosti. Namenjen je za sušenje UV lepkova, UV boja, UV zašttnihlakova i za uzbuđivanje fluorescense.

 

– Prenosno svetlo u modularnom dizajnu za mobilnu ili stacionarnu uporabu

– Ravnomerna raspodela radijacije

– Različiti spektri UV zračenja postignuti sa različitim kombinacijama emitera i filtera

– Brojač radnih sati je integrisan u jedinicu za napajanje

– Robustno kućište

– Zaštitni luk

– Jednofazni električni priključak

– GS oznaka

 

Karakteristike:

Električna snaga: 250 W

Intenziteta zračenja: 250 mW/cm2 UVA

Talasne dužine zračenja: UVA, UVB, UVC, Black LIght

 

Dodatna oprema:

– Zaštitni kovčeg

– »Black light« filter za uzbuđivanje fluorescense