Uređaji za hotmelt

Uređaji za hotmelt lepkove sa klipnim ili zupčastim pumpama, različitih zapremina rezervoara i funkcija,…