Toolingmix

Toolingmix su klipni, pneumatsko pogonski i elektronsko kontrolisani dozirno/mešajući uređaji. Upotrebljavaju se za doziranje srednje do visokoviskoznih višekomponentnih materijala, kao što su npr. epoksidi i poliuretani sa odnosom mešanja 100:100 do 100:20. Materijali mogu da sadrže takođe i mikro kuglice i pumpaju se direktno iz originalne ambalaže. Pumpa jedan po jedan materijal dovodi u odgovarajućem odnosu u VOLUMIX  komoru gde se vrši predmešanje. Konačno, homogeno mešanje se vrši u metalnom statičnom mešaču ispred dozirne glave.

 

Kompletni uređaj sadrži šasiju na točkovima, pumpu sa sudom za materijal, pumpu za rastvarač, mešajuću komoru i cev sa dozirnom glavom. Korišćenje uređaja se vrši sigurnosno preko elektro-pneumatskog kontrolera. Kontroler kontinuirano kontroliše protok materijala preko zupčastog prenosnika i podešava odnos mešanja, protok, dozirnu količinu i sve greške koje su prikazane na ekranu.Pranje komore za mešanje se može obaviti jednom od dve komponente ili rastvaračem.

 

Teh. podaci:
Maks. protok: do 4,0 l/min
Mešajući odnos: 100:100 do 100:20 (volumsko, nastavljivo)
Odnos pritiska: 28:1
Granice viskoznosti: 100.000 do 1.000.000 mPa s
Ambalaža:  2x 20 / 200 l
Napajanje: 230 V / PE
Komprimiran vazduh: 6 bar

 

 

Opcije:

– grejanje posude pod pritikom, pumpe, cevi,…

– merač masenog protoka

 

Upotreba:

– izrada prototipova, tooling