tip EVZ

Elektronski zapreminskibrojači protoka se uporabljavaju za regulaciju i kontrolu dozirnog uređaja. Sa upotrebom zupčastog brojača se isključuju spolji faktori, kao što su temperatura, tlak, viskoznost sredine, vreme doziranja, itd. Upotrebljavaju se za nisko do visokoviskozne materijale, bez ili sa sadržajem punila. Zavisno od veličine i brojača upotrebe senzora dostiže se željena tačnost očitavanja protoka.

 

Teh. podaci:
Veličina (puls): 0.1 / 0.4 / 1.6 / 4.0
Poprečni presek DN: 4 / 8 / 15 / 25
Maks. radni pritisak: 250 / 250 / 200 / 200 bar
Maks. Δp: 40 (slajd) / 10 bar (kuglični ležaj)
Št. senzora: 1 / 2 / 4
Viskoznost sredine: 100 – 2.000.000 mPa s
Materijal: nerđ. čelik- ? 1.4571
Napajanje:  24 VDC
Temperatura: … +115ºC (material) / … +80ºC (okolina)
Tačnost: ±1% (ulje 40 – 400 mPas)

 

Opcije:

– različni materijali i obrada zupčanika i ležajeva, povećano zračenje, št. senzora, itd.