tip DTMFB sa spoljnom membranom

Senzori pritiska sa spoljnom membranom se uporabljavaju za visoko viskozne i reaktivne materijale, koji u cevovodu mogu da ojačaju. Tako je merenje pritiska nemoguće. Spoljna membrana sprečaca materijal da uđe u unutrašnjost senzora. Pravilno dizajniran priključni blok je suštinsko značenje, jer  materijal membranu stalno ispira i ne sme zastajati u priključnom otvoru. Zavisno od tipa, možemo da merimo podpritisak inadpritisak.

 

Teh. podaci:
Opseg merenja: -1,0 … +15,0 bar / 0 … 2.500 bar
Materijali: nerđajući čelik 1.4542 (telo) / 1.4435 (membrana)
Priključak: G1/4 / G1/2 (DIN 3852) – NBR / FKM zaptivni prsten
Zaštita: IP 65
Napajanje:  9 … 30 VDC
Izlaz: 4 … 20 mA (2 vodnika) / 0 … 20 mA, 0 … 10 V (3 vodnika) / 1xPNP/NPN**
Tačnost: bolje od ± 0,5 %
Temperatura: -25 … +85ºC (materijal)*

 

* Za temp. < 80°C < 140°C s TE interfejsom, oko 30 mm, za više temp. na zahtev

** Određene vrste sa digitalnim izlazom

 

Najčešći senzori:

29.01.556     senzor pritiska G1/4 flush, 0-250 bar, 9-30 VDC, 4..20 mA, 2 žice

29.01.873     senzor pritiska G1/2 flush, 0-250 bar, 9-30 VDC, 4..20 mA, 2 žice

0125-003-0     senzor pritiska sa vrt. displejemG1/2 flush, 0-250 bar, 9-30 VDC, 4..20 mA, 2 žice