Statičko-dinamičke

Mešajuće glave ovog tipa se uporabljavaju u primerima mešanja dve sredine sa dosta različitim viskoznostima i relativno dugim reakcijskim vrmenom. Obično se uporabljavaju za mešajući odnos od 100:100 do 100:10. Za pogon mešajućih elemenata se upotrebljava tako pneumatski kao i elektromotori. Dodatno se statičko–dinamičke glave mogu opremiti sa senzorom rotacije mešajućih elemenata.

 

Teh. podaci:
Ulazni pritisak: 200 bar
Radni pritisak: 100 (160) bar
Min. presek: 4-4
Priključci materijal: G1/4
Priključci mešajuće cevi: UNC 7/8-9