Silcomix

Silcomix mešajući/dozirni uređaji imaju klipne dozirne pumpe na pneumatski ili hidraulični pogon. Upotrebljavaju se za doziranje nisko do visokoviskoznih višekomponentnih silikona (LSR) sa mešajućom razmerom 1:1. Materijal može biti abrazivan, tako što sadrži punilo i pumpa direktno iz originalne ambalaže.

 

Kompletan uređaj sadrži dozirne pumpe, metalnu mešajuću cev, regulator pritiska materijala i protočni dozirni ventil. Upravljanje se vrši preko touch panela.

 

Teh. podaci:
Maks. protok: 0,7 – 12 l/min @ 20 DH*
Mešjući odnos: 100:100 (zapreminsko)
Maks. radni pritisak: 355 bar
Granice viskoznosti: do 2.500.000 mPa s
Ambalaža: 20 – 200 l
Doziranje boje: 0,2 – 5%

 

Opcije:

– doziranje do 4 farbe, hlađenje mešajuće cevi, sistem za balansiranje potrošnje materijala, kontrola protoka, aktivna regulacija radnog pritiska i protoka,…

 

*Broj duplih hodova zavisi od viskoziteta materijala.