Senzori kapljica

Senzor kapljica je namenjen kontroli doziranja najmanjih količina sa jet dozirnim ventilima. Pošto su dozirne količine premale i frekvenca doziranja previsoka, ostane samo optički ili laserski senzor. Ovo je od suštinske važnosti da se osiguraju kontrolisani i stabilni usovi (pritisa, temperatura,…) koji osiguravaju jednakomernu količina doziranja. Sa odgovarajućim ojačivačem se nastavi očutljivost senzora i sa tim signal za potvrdu doziranja.