Senzor protoka DFS 2005

Senzor protoka DFS 2005 je namenjen merenju protoka niskoviskoznih (tekućih) materijala. Odporan je na hemikalije i omogućava brza, neinvazivna za proces važna merenja pri vrlo malim protocima ispod 5 ml/min.

Moguće je merenje protoka u oba smera. U koliko nema protoka meri se napon pri 2,5 V. Zavisno od smera protoka je izmeren napon između 0,2 i 4,8 V.

 

Teh. podaci:
Maks. radni pritisak: 3 bar
Temp. granice delovanja: +10 do +50°C
Maks. protok: 5.000 μl/min
Napetost Ub: 6-12 VDC / 6,8 mA (Imaks.)
Unutrašnji otpor: 10 k Ohm
Izlazni napon: 0 – 5 V