RobaPUR 2 MOD

RobaPUR 2 MOD

Ta jedinica je dostupna u tri verzije, prilagođena za mnogo različnih aplikacija. Zamena lepkova, iz reaktivnog za termoplastičnog, je brza i prejenostavna. Samo-nastavljiv senzor nivoa pruža tačne i neprekidan nadzor nivoa.

 

Teh. podaci:
Veličina rezervoara: Ø od 120 do 128 mm, visina od 160 do 200 mm
Snaga topljenja: max. 10 kg/h pri 10.000 mPas (sa 2-bloka) sa PUR lepkom

max. 8 kg/h pri 100.000 mPas (sa 2-bloka) sa PUR lepkom

max. 10 kg/h pri 10.000 mPas (sa 1-blokom) sa PUR lepkom

max. 10 kg/h pri 65.000 mPas (sa EVA granulatom)

Pumpa: 1
Zupčaste pumpe: GPR 12 / ZPR 12 / ZP 3
Dozirna količina: GPR 12: max. 9kg/h / ZPR 12: max. 12 kg/h / ZP 3: max. 50 kg/h
Radna temperatura: 20 do 210°C
Napajanje: 230/400 V AC, 50 / 60Hz 3LNPE, 16 A
Dovod kompr. vazduha: min. 5 bar
Težina: oko 80 kg