Klipni

Klipni regulatori pritiska su pogodni za nereaktivne materijale koji imaju samopodmazivajuća svojstva, i nisu skloni odvajanju zgrušavanja i aditiva od primarnog sastava. To su npr. masti, ulja, jedno- ili višekomponentni silikoni.

 

Teh. podaci:
Uvodni pritisak: 250 … 400 bar
Izvodni pritisak: 4 – 50 bar / 10 – 150 bar
Unutrašnji prečnik: 4 / 8 / 12 mm
Priključci: G 1/4 / G 3/8 / G1/2

Membranski

Ovi regulatori pritiska su najbolje preporučljivi za reaktivne, na vlagu osetljive materijale, jer nemaju dinamičke zaptivke, ali zaptivanje membrane je laminirano sa PTFE. Upotrebljava se takođe za visokoviskozne materijale sa dugovlaknastom strukturom, jer nemaju slepe tačke. Lopta i sedište su izrađeni od volfram karbida. Zato se ti regulatori upotrebljavaju takođe za abrazivne materijale kao što su epoksi smole, poliuretani, masti sa punilom bakra i još mnogo drugih materijala.

 

Teh. podaci:
Ulazni pritisak: 250 … 400 bar
Izlazni pritisak: 4 – 50 bar / 10 – 150 bar
Unutrašnji prečnik: 4 / 8 / 12 mm
Priključci:  G 3/8 / G1/2

Daljinsko upravljani

Regulatori pritiska sa daljinskim upravljanjem poništi povećan protok materijala na početku doziranja, otvaranjem dozirnog ventila i pri preusmeravanju hoda pumpe. Radni pritisak se nastavlja preko pneumatsko/mahaničkog regulatora sa dvostrukom membranom, s toga se kontroliše sa P/E konverterom. U kombinaciji sa senzorom pritiska omogućava povratnu petlju i tako aktivno upravljanje radnog pritiska doziranja materijala.

 

Teh. podaci:
Ulazni pritisak: 250 bar
Izlazni pritisak: <150 bar
Unutrašnji prečnik: 4 / 8 / 12 mm
Priključci: G 3/8 / G1/2
Pritisak upravljanog vazduha: 0 – 6 bar