PT100 senzori

Temperaturni PT100 senzori od platine su najviše upotrebljena za merenje temperature u svim područjima industrije. Platina se upotrebbljava, gde ima linearna upornost i visoka stabilnost i ponovljivost merenja u širokom temperaturnom rasponu od -270°C do +800°C.

Broj za oznaku PT nam definiše otpornost temperaturnog senzora pri 0°C. Npr: Pt100 temperaturni senzor ima pri 0°C otpornost 100Ω.