Protočne

Protočne pumpe su pumpe sa dvostrukim nepovratnim ventilom. Stavlja se direktno u bure ili se montiraju na zid, materijal se zatim usisava iz pakovanja preko fleksibilne cevi. Upotrebljava se za pumpanje nisko viskoznih materijala gde nema potrebe za pratećim poklopcem.

 

Teh. podaci:
Protok: 40 – 300 ml @ 20 DH/min
Maks. viskoznost: 50.000 mPa s
Prenosni odnos: 6 / 11 / 21 / 23 / 37:1
Maks. radni pritisak: 160 – 250 bar
Veličina ambalaže: 0 / 60 / 200 litara / IBC