PRIMUS Inline štampač

PRIMUS Inline je nov, fleksibilan način štampanja Brajove azbuke na gotove proizvode (zalepljene kutije, nalepnice, itd.), bez prethodno potrebne izrade kliše-a, podešavanje uređaja, mogućnosti oštećenja ambalaže, itd. Uređaj je kompaktan, nezahtevan za održavanje i omogućava jednostavnu integraciju u transportne sisteme i uređaje za štampanje. Štampa se priprema za manje od 5 minuta, zamena štampe zahteva manje od 1 minut! Štampati je moguće do 50 Brajevih tačaka, brzina štampanja je beskonačno podesiva, čišćenje rasprskivača ne zahteva upotrebu rastvarača.

 

Dozirna glava je sastavljena iz više mikro dozirnih ventila, koji po principu “Drop on Demand” doziraju UV lak na programski sigurne tačke i tako “štampa” visoko kvalitetno i 100% transparentnu Brajevu azbuku. Dozirane kapljice laka se još u tečnom stanju uvode pod UV svetlo, koji mogu biti ugrađeni u deliću sekunde. Nadzorni sistem sa kamerom brine za 100% kontrolu štampe. Kod na primer štamparskih grešaka štampanje se automatski zaustavlja i u mašinski vođenoj operaciji se deo uklanja ili zameni proizvod sa neadekvatnom štampom.

 

Snabdevanje sarži iabranu glavu za štampanje, kontroler i sistem snabdevanja boje na nerđajućem kućištu. Na zahtev moguća kontrola i dovođenje boje u odvojenim kućištima. To omogućava prostorno efikasnu integraciju transportnog sistema.

 

Teh. podaci:
Mogućnost štampanja: uzdužno, poprečno, trougaono
Brzina štampanja: < 36 m/min
Sadržaj laka: 5 lit.
Interfejs: Eternet / TCP/IP
pritisak vazduha:  6 – 7 bar
Napon: 100 x 240 VAC / 6 A
Geberimpuls: 2 imp./mm pripremljeno od strane mašinograditelja
Senzor etiketa: signal pripremljen od strane mašinograditelja

 

Cenovno povoljno rešenje za farmacijsku ambalažu – SIGURNOST ZA SVE!