Prekidač nivoa – ultrazvučni

Ultrazvučni senzori nivoja  u rasponu različitih veličina i oblika. U zavisnosti od zahteva se izabere odgovarajući prekidač (tačkasto) ili senzor (federalni) za kontrolu nivoa materijala u rezervoaru.

 

Teh. podaci:
Oblik: cilindrični (M navoj) ili pravougaoni
Detekcija: odvisno od tipa
Materijal: plastika ili nerđajući čelik
Montaža: zavisno od tipa
Napajanje: 12 … 24 V DC
Funkcija: NO / NC
Izlaz: PNP / NPN / 4 … 20 mA
Priključak konektora: M8, M12, sa kablom
Pritisak: zavisno od stepena zaštite
Temperatura: -20 … ca. +65ºC (okolina)