1. Uvod

Naša prodaja je izvedena isključivo na osnovu uslova navedenih u nastavku, osim u slučaju, ako postoje drugi uslovi u pisanoj formi.

2. Cene

Cene primenjuju ex works DOSSIS, Beograd, Srbija i ne uključuju pakovanje i dostavljanje. Takođe ne uključuju PDV. Ako je dogovoreno drugačije, odlazak i svi drugi troškovi, kao npr. transport, zavarivanje, porez, carina, itd., su na teret kupca.

3. Pakovanje

Pakovanje se naplaćuje prema stvarnim trošovima. U koliko je drvena ambalaža vraćena u dobrom stanju, nudimo vam 2/3 fakturisane vrednosti paketa.

4. Depeša

Roba je isporučena na trošak i rizik kupca.

5. Snabdevanje

Navedeni datumi isporuke su približni. U koliko je rok isporuke za više od 4 nedelje premašio dogovoreni rok, kupac će omogućiti preduzeću DOSSIS produžetak roka. Po prekoračenju tog produženog roka je kupac ima pravo da se povuče iz posla prema pisanim objašnjenjima. Kupac nma prava za dalja potraživanja. Reklamacije na nepotpunu ili nepravilnu isporuku moraju biti odmah zabeleženi u pisanoj formi i dostavljeni, najkasnije u roku od jedne nedelje po prijemu robe. U suprotnom pravo na izvršenje zahteva će se odbiti.

6. Garancija i opšta ograničenja odgovornosti

6.1 DOSSIS se obavezuje na pisani zahtev kupca popraviti ili zameniti robu, koja je dokazano oštećenja, neupotrebljena, slabog kvaliteta, sadrži konstrukcijske greške ili je neadekvatno proizvedeno, tako brzo kako je to moguće. Zamenjena roba postaje vlasništvo preduzeća DOSSIS.

6.2 DOSSIS preuzima samo one troškove popravljanja ili zamene, koja su nastala iz samoga preduzeća. U koliko oštećene delove ne možemo popraviti ili zameniti u preduzeću DOSSIS iz razloga, na koji kao isporučilac nema uticaja, ti troškovi padaju na teret kupca.

6.3 Svi dalji zahtevi, posebno kompenzacija ili raskid ugovora, su bez izuzetaka isključeni.

6.4 Garancijski vek je 12 meseci pri jednosmenom radnom vremenu, 6 meseci pri dvosmenom radnom vremenu n 4 meseca pri trosmenom radnom vremenu. Smatra se od datuma ex works isporuke. U koliko DOSSIS izvede puštanje u rad, smatra se od dana puštanja u rad.

6.5 Iz opsega garancije su isključeni pohabani delovi, oštećenja, koja proizilaze od normalnog habanja, nedostatak održavanja, nepoštovanje upustva, prekomernih opterećenja, upotreba neprimerne radne opreme, hemijsih ili elektrolitskih uticaja, nedostatak popravke, kao i svih drugih uzroka na koje DOSSIS nema uticaja.

6.6 Garancija gubi važenje, kada kupac ili treće lice bez pisane dozvole proizvođača izvede promene na isporučenoj robi. To se odnosi u slučaju, kada kupac ne preduzme mere u cilju sprečavanja povećanja štete.

6.7 Garancije za robu, koja ne potiče iz opsega isporuke preduzeća DOSSIS, ne preuzimamo.

6.8 DOSSIS se obavezuje, da navedbe u tom paragrafu ispunjava. Sve ostale odgovornosti, posebno nedokazane štete, neće biti razgledane.

7. Zadržavanje

Isporučena roba je imovina preduzeća DOSSIS do pune otplate obaveze kupca iz ugovora ili kupoprodajnog ugovora. Kupcu je zabranjeno raspolaganje robom van normalnih poslovnih aktivnosti, kao npr. zaloga ili garancija trećem licu. Kupac će odmah obavetiti DOSSIS o mogućem oduzimanju ili akciji o strane trećeg lica, koji bi mogao oštetiti vlastništvo preduzeća DOSSIS.

8. Uslovi plaćanja

Iznos računa se plaća u dogovorenom roku. Za zakasnela plaćanja DOSSIS zadržava pravo da naplati kamatu na zakasnele uplate.

9. Prava, nadležnost, itd.

Za sve pravne odnose između preduzeća DOSSIS i pretplatnika su važeći isključivo zakonima Republike Srbije. Nadležni sud za rešavanje svih sporova je sud u Beogradu.

10. Punovažnost

Odstupanja od ovih opštih uslova prodaje važe samo ukoliko se strane dogovore u pisanoj formi.