Posuda pod pritiskom mini

Posuda pod pritiskom je namenjena nisko viskoznim materijalima u malim ambalažama i nadpritisku do 6 bara. Poklopac se otvara, u posudo se stavi materijal* u originalnoj ambalaži i umetne cev za pritisak. Omogućava vizuelnu kontrolu nivoa materijala i jednostavno menjanje ambalaže.

 

* Ulja i slični neagresivni materijali se mogu oblikovati u buretu.

 

Teh. podaci:
Zapremina: ca. 0,75 l
Radni pritisak: 6 bar
Staklo: pleksi ili borosilikatno
Zaptivka: FKM
Cev za pritisak: PE / PTFE

 

Svako bure je opremljeno sa brzom sigurnosnom sklopkom, regulatorom pritiska i sigurnonim ventilom 6 bar.

 

DOS-090-199-1.0     posuda pod pritiskom 1.0 l, 6 bar, pleksi staklo

Posuda pod pritiskom 2 – 8 l

Posuda pod pritiskom je namenjena nisko do srednje viskoznim materijalima i nadpritisku do 6 bara. Poklopac se odstani i u bačvu se ulije materijal. Odliv materijala je na dnu rezervoara preko zapornog ventila, takođe je moguće da se poveže sa poklopcem. Poklopac sadrži providno staklo, sigurnosni ventil i omogućava montažu mešača materijala. Priključak komprimiranog vazduha je preko sigurnosne sklopke i omogućava takođe vezu za vakuumiranje materijala. Omogućava vizuelnu kontrolu nivoa materijala i jednostavno punjenje. Moguća je takođe montaža nivoskog prekidača i grejača materijala.

 

Teh. podaci:
Zapremina: 2 – 8 l
Radni pritisak: 6 bar
Staklo: borosilikatno
Zaptivka: FKM

 

* Moguće je takođe obezbediti filtere, nepovratne ventile i prekidače nivoa.

Posuda pod pritiskom 12 – 120 l

Posuda pod pritiskom je namenjena nisko do srednje viskoznim materijalima (do ca. 50.000 mPas) i nadpritisku do 6 bara. Poklopac se odstrani i u bure se lije materijal. Odliv materijala je na dnu rezervoara preko zapornog ventila, takođe je moguće da se poveže sa poklopcem. Poklopac sadrži providno staklo, sigurnosni ventil i omogućava montažu mešača materijala. Priključak komprimiranog vazduha je preko sigurnosne sklopke i omogućava takođe vezu za vakuumiranje materijala. Omogućava vizuelnu kontrolu nivoa materijala i jednostavno punjenje. Moguća je takođe montaža nivoskog prekidača i grejača materijala.

 

Teh. podaci:
Zapremina: 12 – 120 l
Radni pritisak: 6 bar
Staklo: borosilikatno
Zaptivka: FKM

 

*  Moguće je takođe obezbediti filtere, nepovratne ventile i prekidače nivoa