Posuda pod pritiskom mini

Posuda pod pritiskom je namenjena nisko viskoznim materijalima u malim ambalažama i nadpritisku do 6 bara. Poklopac se otvara, u posudo se stavi materijal* u originalnoj ambalaži i umetne cev za pritisak. Omogućava vizuelnu kontrolu nivoa materijala i jednostavno menjanje ambalaže.

 

* Ulja i slični neagresivni materijali se mogu oblikovati u buretu.

 

Teh. podaci:
Zapremina: ca. 0,75 l
Radni pritisak: 6 bar
Staklo: pleksi ili borosilikatno
Zaptivka: FKM
Cev za pritisak: PE / PTFE

 

Svako bure je opremljeno sa brzom sigurnosnom sklopkom, regulatorom pritiska i sigurnonim ventilom 6 bar.

 

DOS-090-199-1.0     posuda pod pritiskom 1.0 l, 6 bar, pleksi staklo