Posuda pod pritiskom 2 – 8 l

Posuda pod pritiskom je namenjena nisko do srednje viskoznim materijalima i nadpritisku do 6 bara. Poklopac se odstani i u bačvu se ulije materijal. Odliv materijala je na dnu rezervoara preko zapornog ventila, takođe je moguće da se poveže sa poklopcem. Poklopac sadrži providno staklo, sigurnosni ventil i omogućava montažu mešača materijala. Priključak komprimiranog vazduha je preko sigurnosne sklopke i omogućava takođe vezu za vakuumiranje materijala. Omogućava vizuelnu kontrolu nivoa materijala i jednostavno punjenje. Moguća je takođe montaža nivoskog prekidača i grejača materijala.

 

Teh. podaci:
Zapremina: 2 – 8 l
Radni pritisak: 6 bar
Staklo: borosilikatno
Zaptivka: FKM

 

* Moguće je takođe obezbediti filtere, nepovratne ventile i prekidače nivoa.