PAR5C

PAR5C dozirno/mešajući 2K uređaj ima Meter Mix Systems in-line pogonski mehanizam (ILD) za obezbeđivanje savršene sinhronizacije kretanja pumpe, a time i kontrolisanu brzinu protoka tokom doziranja. ILD takođe pomaže pri tačnom i ponovnom doziranju materijala sa visokim odnosom mešanja ili veoma različite viskoznosti. Uređaj je samostalan, stona varijanta dizajniranja na mobilnom ramu. Odnos mešanja i dozirna količina zavise od veličine klipnih pumpi, doziranje se vrši preko pištoljnog držača 2K mešajuće glave.

 

Mešajuči odnos: 1:1 – 20:1

Granice viskoznosti: < 500.000 mPa s

Dozirna količina: < 250 ml @ MR 1:1 / kontinualno 2 – 4 lt./min. (zavisno od viskoznosti)

Ciklus: /

Rezervoar: 16 / 30 lt.

Funkcije/oprema: uključi/isključi uređaj, STOP hitno, prilagođavanje dozirnih količina i protoka, start pedala, pripravna grupa

Napajanje: komprimirani vazduh

 

Opcije:

– rezervoar različitih veličina, grejač rezervoara, kontrola nivoa, vreme reakcije, mešač materijala, dovođenje materijala pumpom za bure, statičko/dinamička 2K glava, PLC kontroler

 

Tipične aplikacije: zalivanje elektronike, livenje modela, lepljenje, fiksiranje komponenti, zaptivanje, pakovanje, fiksiranje ekstenzije filtera,…

 

Tipični dozirani materijali: poliuretan, epoksid, silikon, metakrilati, boje,…