PAR4C / PAR4CE

Novi tip PAR4C uključuje zadnji Meter Mix® Systems in-line pogonski mehanizam (ILD) za obezbeđivanje kontrolisanog protoka tokom doziranja. ILD takođe pomaže pri tačnom i ponovnom doziranju materijala sa visokim odnosom mešanja ili veoma različite viskoznosti. Uređaj je samostalan, stona varijanta dizajniranja sa pneumatskim il elektrokoračnim (E) pogonom. Odnos mešanja i dozirna količina zavise od veličine klipnih pumpi, doziranje je preko pedale. PAR3C je savršeno rešenje za velike aplikacije.

 

Moguće je koristit uređaj u potpuno ili polu-automatizovanim aplikacijama.

 

Mešajuči odnos: 1:1 – 20:1

Granice viskoznosti: < 500.000 mPa s

Dozirna količina: 20 – 188 ml @ MR 1:1

Ciklus: < 20 doziranja/min.

Rezervoar: 14 lt.

Funkcije/oprema: uključi/isključi uređaj, STOP hitno, prilagođavanje dozirnih količina i protoka, start pedala, pripravna grupa, integrisan PLC

Napajanje: komprimirani vazduh / 240 VAC

 

Opcije:

– 7 ili 20 l rezervoar, grejač rezervoara, kontrola nivoa, vreme reakcije, mešač materijala, dovođenje materijala pumpom za bure, držač pištolja 2K glave, podešavanje količine, mobilno kućište

 

Tipične aplikacije: zalivanje elektronike, livenje modela, lepljenje, fiksiranje komponenti, zaptivanje, pakovanje, fiksiranje završetka filtera,…

 

Tipični dozirani materijali: poliuretan, epoksid, silikon, metakrilati, boje,…