PAR3C / PAR3CE

Napravljen po standardnom industrijskom uređaju PAR3. novi tip PAR3C uključuje zadnji Meter Mix Systems in-line pogonski mehanizam (ILD) za obezbeđivanje kontrolisanog protoka tokom doziranja. ILD takođe pomaže pri tačnom i ponovnom doziranju materijala sa visokim odnosom mešanja ili veoma različite viskoznosti. Uređaj je samostalan, stona varijanta dizajniranja sa pneumatskim ili elektrokoračnim (E) pogonom. Odnos mešanja i dozirna količina zavise od veličine klipnih pumpi, doziranje je preko pedale. PAR3C je savršeno rešenje za velike aplikacije.

 

Moguće je koristit uređaj u potpuno ili polu-automatizovanim aplikacijama.

 

Mešajući odnos: 1:1 – 20:1

Granice viskoznosti: < 500.000 mPa s

Dozirna količina: 0,5 – 50 ml @ MR 1:1

Ciklus: < 30 doziranja/min.

Rezervoar: 7 lt.

Funkcije/oprema: uključi/isključi uređaj, STOP hitno, prilagođavanje dozirnih količina i protoka, start pedala, pripravna grupa, integrisan PLC

Napajanje: komprimirani vazduh / 240 VAC

 

Opcije:

-14 ili 20 l rezervoar, grejač rezervoara, kontrola nivoa, vreme reakcije, mešač materijala, dovođenje materijala pumpom za bure, držač pištolja 2K glave, podešavanje količine, mobilno kućište

 

Tipične aplikacije: zalivanje elektronike, livenje modela, lepljenje, fiksiranje komponenti, zaptivanje, pakovanje, fiksiranje završetka filtera,…

 

Tipični dozirani materijali: poliuretan, epoksidi, silikon, metakrilati, boje,…