PAR3B

Uređaj je dizajniran kao jeftin 2K dozirno/mešajući uređaj, alternativa manuelnog doziranja i mešanja materijala. Odnos mešanja i dozirna količina zavise od veličine klipnih pumpi, doziranje je preko pedale. Širok izbor pumpi i mešajućih cevi omogućavaju da se PAR3B koristi u većini jednostavnijih aplikacija. Zbog upotrebe statičkih mešajućih cevi čišćenje sa rastvaračem nije potrebno.

 

Mešajući odnos: 1:1 – 20:1

Granice viskoznosti: < 500.000 mPa s

Dozirna količina: 0,5 – 50,0 ml @ MR 1:1

Ciklus: < 30 doziranja/min.

Rezervoar: 2,5 lt.

Funkcije/oprema: uključi/isključi uređaj, STOP hitno, prilagođavanje dozirnog pritiska, start pedala, pripravna grupa

Napajanje: komprimirani vazduh

 

Opcije:- 5 l rezervoar od inoxa, ručna 2K glava

 

Tipične aplikacije: zalivanje elektronike, livenje modela, lepljenje, fiksiranje komponenti, zaptivanje, pakovanje, fiksiranje završetka filtera,…

 

Tipični dozirani materiali: poliuretan, epoksid, silikon, metakrilati, boje