PAR2P / PAR2E RS

Uređaj je bio posebno razvijen zbog povećanom potrebom za homogenom doziranju 2K materijala malih količina sa kontrolisanim protokom. Uređaj je samostalan, stona varijanta sa pneumatskim (PAR2P) ili elektrokoračnim motorom (PAR2E). Odnos mešanja i dozirna količina zavise od veličine klipnih pumpi, doziranje je preko pedale. Širok izbor pumpi i mešajućih cevi omogućavaju da se koristi u većini aplikacija.

 

Lagan i kompaktan dizajn omogućavaju montažu direktno na robota ili XYZ manipulator.

 

Tip: PAR2P / PAR2E

Mešajući odnos: 1:1 – 18:1

Granice viskoznosti: < 500.000 mPa s

Dozirna količina: vidi tabelu ispod

Ciklus: < 50 / < 40 doziranja/min.

Rezervoar: 0,5 – 20 lt., pumpa za bure

Funkcije/oprema: uključi/isključi uređaj, STOP hitno, prilagođavanje dozirnih količina i protoka, start pedala, pripravna grupa

Napajanje: komprimirani vazduh / 240 VAC

 

MR 1 : 1 (zapreminsko) MR 1 : 2 (zapreminsko) MR 5 : 1 (zapreminsko) MR 5 : 1 (zapreminsko)
Veličina Min./maks. obim Min./maks. obim Min./maks. obim Min./maks. obim
Mikro 0,04…0,4 ml 0,06…0,6 ml 0,13…1,26 ml 0,24…2,33 ml
Midi 0,48…4,7 ml 0,36…3,52 ml 0,29…2,82 ml
Maxi 0,08…7,9 ml 0,06…5,97 ml 0,48…4,7 ml 0,44…4,37 ml

 

Tipične aplikacije: zalivanje elektronike, livenje modela, lepljenje, fiksiranje komponenti, zaptivanje, pakovanje, fiksiranje ekstenzije filtera,…

 

Tipični dozirani materijali: poliuretan, epoksidi, silikon, metakrilati, boje