P80

Pumpa srednje veličine za plastične kofe ili metalnu burad za 30 do 80 kg. Pakovanje može biti cilindričnog ili konusnog oblika, baza pumpe takođe može biti na točkovima. Pogodne su za punjenje kartuša, dnevnih rezervoara za skladištenje materijala, ručno podmazivanje mašina,…

 

Teh. podaci: P80
Protok: 30,7 ml @ 20 DH/min
Maks. viskoznost: 5.000.000 mPa s
Prnosni odnos: 56:1
Maks. dradni pritisak: 315 bar
∅ ambalaže: fi 275 – 400 mm

 

lubriLine tip pumpe je optimalna posebno za dozirne sisteme masti. One su modularnog dizajna, robustne konstrukcije i sa niskim troškovima održavanja. Razlikuju se u konstrukciji, pogonu, tipu zaptivke, prenosnom odnosu, itd. P80 su pogodne za pumpanje masti iz 10 lt. kofe do 80 lt buradi.

 

Teh. podaci: P80/1H-LL P80/2H-LL
Korišćenje: 1-ručno 2-ručno
Protok l/min@40DH: 1,2 1,2
Maks. viskoznost NLGI: 0 – 2 0 – 3
Prenosni odnos: 10 : 1 30 : 1
Maks. radni pritisak: 20 – 60 bar 30 – 160 bar
∅ ambalaže: < 444 mm < 444 mm
H ambalaže: < 750 mm < 750 mm
We cannot display this gallery