P30

Pumpa srednje veličine, za plastične kofe ili metalnu burad od 10 do 30 kg. Pakovanje može biti cilindričnog ili konusnog oblika, baza pumpe takođe može biti na točkovima. Pogodne su za punjenje kartuša, dnevnih rezervoara za skladištenje materijala,…

 

Teh. podaci: P30
Protok: 32 ml @ 20 DH/min
Maks. viskoznost: 2.500.000 mPa s
Prenosni odnos: 33:1
Maks. radni pritisak: 250 bar
∅ ambalaže: fi 275 – 400 mm