P10 mini

Mini pumpa je pogodna za pumpanje materijala iz 400 g kartuše, limenki do 10 kg mini bačve. Obično, kod ovih dozirnih sistema se, gde se doziraju ekstremno male količine je veoma važno da ne postoji unos vazduha u sistem cevi.

 

Teh. podaci: P10
Protok: 4,75 in 14,5 ml @ 20 DH/min
Maks. viskoznost: 200 – 800.000 mPa s
Prenosni odnos: 11:1 – 37:1
Maks. radni pritisak: 160 – 250 bar
∅ ambalaže: fi 86 – 265 mm