P-Jet CT

Pneumatski, visoko produktivni mikro dozirni ventil za doziranje visoko viskoznih materijala. Robustan, industrijski model.

Namenjen je za doziranje lepkova, silikona, premaza, masti i ulja. Dozirna frekvenca do 280 Hz omogućava još brđu proizvodnju. Sa P-Jet CT dozirnim ventilom je moguće dinamičko doziranje mikro kapljica kao i veće količine. Dozirni klip i rasprskivač operator može sam da zameni. Sastavne delove u kontaktu sa materijalom je moguće jednostavno sterilisati. Početak je moguć sa naponskim signalom 24 VDC ili direktno iz kontrolora. Normalno stanje ventila je “zatvoreno”, koji sprečava mogućnost curenja materijala.

 

Teh. podaci:
Zapremina doziranja: od 3 nl
Granice viskoznosti: 0,5 – 10.000 mPas (tiksotropno)
Tačnost doziranja: > 97%
Dozirna frekvenca: do 280 Hz
Pritisak materijala: 0,2 – 6 bar (do 100 bar)
Kompr. vazduh: 4 – 8 bar (nemasten, filter 40 μm)
Vreme prekidača: < 2 ms
Životni vek: > 100 mio. ciklusa
Težina: 270 g
Temp. okoline: -5 do +40°C
Otporan na: kiseline, alkale, rastvarače

 

Tipični dozirani materijali: ulja, masti, lepkovi, silikoni, medicinski proizvodi, itd. (takođe materijali sa punilima)