P-Jet CT AN

Pneumatski, visoko produktivni mikro dozirni ventil za beskontaktno doziranje anaerobnih lepkova i vrlo korozivnih materijala. Robustna konstrukcija za pouzdan proces proizvodnje .

Komponente su napravljene od materijala vrlo otpornih na hemikalije. Sa P-Jet CT dozirnim ventilom je moguće dinamičko doziranje vrlo korozivnih hemikalija i takođe vrlo reaktivnih materijala. Početak je moguć sa naponskim signalom 24 VDC ili direktno iz kontrolora. Ventil je otvoren dokle je signal prisutan. Normalno stanje ventila je “zatvoreno”, koji sprečava mogućnost curenja materijala.

 

Teh. podaci:
Zapremina doziranja: od 30 nl
Granice viskoznosti: 50 – 3.000 mPas (tiksotropno)
Tačnost doziranja: > 97%
Dozirna frekvenca: do 50 Hz
Pritisak materijala: do 10 bar
Kompr. vazduh: 5 – 8 bar (niskokaloričan, filter 40 μm)
Vreme prekidača: ≥ 2 ms
Životni vek: > 100 mio. ciklusa
Težina: 240 g
Temp. okoline: -5 do +40°C
Otporan na: kiseline, alkale, rastvarače

 

 

Tipični dozirani materijali: anaerobni lepkovi, kiseline, korozivne hemikalije