P-Dot CT HM

Pneumatski, visoko produktivni mikro dozirni ventil za beskontaktno doziranje topljenih (hotmelt) lepkova.

Namenjen je za beskontaktno doziranje topljenih lepkova i ostalih visokoviskoznih materijala. Zbog veoma kratkog vremenskog (< 1 ms) odziva je moguće doziranje takođe najmanjih količina visoko viskoznih materijala sa razdaljine 2 – 40 mm. Zavisno od materijala je moguće dostići veličinu kapljica od 10 – 200 μm. Početak je moguć sa naponskim signalom 24 VDC ili direktno iz kontrolora. Normalno stanje ventila je “zatvoreno”, koji sprečava mogućnost curenja materijala.

 

Teh. podaci:
Zapremina doziranja: 10 – 200 nl/hitac
Granice viskoznosti: 50 – 200.000 mPas (tiksotropno)
Tačnost doziranja: > 99%
Dozirna frekvenca: do 150 Hz
Maks. pritisak materijala: 100 bar
Maks. temp. materijala: 180°C
Kompr. vazduh: 2 – 8 bar (niskokaloričan, filter 40 μm)
Vreme prekidača: < 1 ms
Životni vek: > 100 mio. ciklusa
Težina: 270 g
Temp. okoline: -5 do +40°C
Odporan na: kiseline, alkale, rastvarače

 

Tipični dozirani materijali: ulja, masti, lepkovi, silikoni, medicinski proizvodi, itd. (takođe materijali sa punilima)