Omekšavajuće ulje

Ulje je neutralno, sprečava očvršćivanje i lepljenje reaktivnih materijala, štiti sistem od vlage,… Namenjeno je ispiranju pumpe i cevi prilikom promene materijala, servisnih intervencija, čuvanju uređaja,… Pri pumpanju se sipa u čašu u klipnjače, šolja priklipnjači sprečava pristup vlažnosti materijalu, što za posledicu ima očvršćavanje ili kristalizaciju.

 

Pakovanje: 1, 5, 20, 50 ili 200 litarsko

 

MESA DINP

 

0705-001-01   1 lt. plastika

0705-001-05   5 lt. ručna plastična

 

MESAMOLL®

Mesamoll je omekšivač za spoljnu upotrebu sa dobrim gelskim ponašanjem i otpornošću na penušanje, koji je kompatabilan sa mnogim vrstama polimera, uključujući PVC i poliuretane.

 

26.05.010*    1 lt. plastika

26.05.011*    5 lt. ručna plastična

 

* UVEK NA SKLADIŠTU!