Nosači, multi glave

Nosači ventilnog sklopa su koncepirani za različne potrebe s obzirom na jednostavnu upotrebu. Po želji korisnika je moguća modularna ugradnja u postojeći sistem ili uređaj.

 

Montaža nosača mikro dozirnog ventila je sastavljen iz samo nekoliko koraka. Menjanje dozirnog ventila je jednostavno, brzo i ne zahteva demontaže celog sklopa. Opseg nosača se razlikuje bez obzira na priključke i potrebe korisnika.

 

Za visoko viskozne materijale je po volji nosač sa integrisanim grejačem.