MT-410

MT-410

Peristaltična dozirna pumpa je namenjena doziranju nisko viskoznih materijala. Dozator omogućava ručno ili vremensko doziranje, rotiranje u oba smera, vakuum efekat po doziranju, signal “završeno” po doziranju. Protok se podešava u kombinaciji veličine creva i brzine rotiranja pumpe. 

Teflonsko (PTFE) ili silikonsko crevo se stavi u original ambalažu, instalira preko mehanizma pumpi i kroz držač tzv. adapter na robotu. Mali udarci na dozirnim točkovima tokom rotacije stiskaju crevo i tako na jednu stranu uvlače, na drugu potiskuju materijal na mesto doziranja. Pošto je u kontaktu sa materijalom samo dozirno crevo, pa je  održavanje sila jednostavno. 

 

Teh. podaci:
Dozirna creva*: DN 0.25 – 2.69
Tajmer: 0.01 – 99.99 s
Brzina rotacije: 0 … 120 vrt/min
Ulazni signal: NO / NC
Izlazni signal: NO
Napajanje: 240 VAC / 50 Hz
Upotreba: 25 W
Težina: 3.0 kg

 

*Pakovanje min. 10 m, za UV lepkove naručite crna creva

 

Opcije: držač sa mikro prekidačem za ručnu upotrebu (LS-NH3-1604P, priključni kabl sa konektorom 1 m), različiti preseci i materijali dozirnih creva.

 

Tipične aplikacije: lepljenje, punjenje malih zapremina, zalivanje,…

 

Tipični dozirani materijali: sekundni i UV lepkovi, epoksi smole niske viskoznosti, silikonsko ulje,…