Montažni komplet

Montažni set se upotrebljava za montažu linearnog motora na podlogu.

 

MLL 3 – A = 157 mm

MLL 5 – A = 204 mm

MLL 2 – A = 152 mm

MLE 3 – A = ? mm

MLE 5 – A = ? mm

 

Šifra ID: A02501