Modis

Modis 1K dozirna glava je bila razvijena za dinamično doziranje 1K materijala u automobilskoj industriji, koja se upotrebljavala za lepljenje i ispunjavanje komponente. Omogućava korisniku samo tri veličine, veoma široki spektar količine nanošenja materijala. Dozirni materijali su npr. epoksidi, poliuretani, MS-polimeri, butili, silikoni, polisulfidi, itd., srednje do visoke viskoznosti, kao i tvrde supstance (trenutno na potraživanju). Mogu da sadrže punila, abrazivna sredstva do tvrdoće Mohs 6. Glava se normalno montira na robotsku ruku ili dinamični XYZ linearni sistem.

 

Odlikuje je visoka tačnost (min. +/- 1%) FIFO potrošnja materijala, sposobnost aparata  tipično cmk >5, zapreminske efikasnosti =1, promenljivi protok 1-100%, modularna gradnja, hermetično zatvoreni ventili, kompaktan dizajn, itd.

 

Teh. podaci:
Veličina: 1,2 / 6,0 / 15,0 ml/vrt.
Protok: 120 / 600 / 1.500 ml/min (prilagodljiv 1 – 100%)
Maks. pritisak: 160 / 200 bar
Težina: 15 / 15 / 22 kg
Radna temp.: sobna do 80°C

 

Dovod materijala: 1K sistem, tipična pumpa za bure P30, P80 ili P200 + priklj. blok + filter + regulator pritiska + cevni razvod

Opcije 1K sistema: grejanje materijala, tandem pumpa (auto prekidač na novo bure)

 

* Pogledajte i našu ponudu dinamičkih linearnih jedinica SINADRIVES.